ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานประจำกรุงเทพมหานคร

220 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองสาม  จังหวัดปทุมธานี 12127โทรศัพท์ 0-2564-7555
โทรสาร  0-2124-71111-5
Call Center 0-2564-8999
e-mail : กรุงเทพ@hotmail.com